วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ มอบน้ำดื่มให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ มอบน้ำดื่มให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีคุณกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกสำหรับการจัดบูธกิจกรรมของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดเป็นผู้รับมอบในการนี้ขอเชิญชวนร่วมงานกาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสระบัวแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา