วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ มีการหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

แหล่งก๊าซธรรมชาติ JDA-A18 ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าจะนะ มีการหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

มาร่วมกันประหยัดและลดการใช้ไฟฟ้า ในส่วนที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงเวลา 18.30 – 22.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน

โรงไฟฟ้าจะนะเตรียมพร้อมเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล

ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของเรา

กฟผ.#ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย