วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้บรรยายกระบวนการ ร่วมออก บูธนิทรรศการของโรงไฟฟ้าจะนะ บรรยายบอกเล่าเรื่องราวของโรงไฟฟ้าจะนะ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ มีกิจกรรมสนุกๆ แฝงด้วยความรู้มากมาย