วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

โออาร์ จัดทำถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยจะนำถุงยังชีพไปมอบให้หน่วยราชการที่ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รอบสถานปฏิบัติการคลังต่อไป

นอกจากนี้ โออาร์ ยังได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก.วาสนาปิโตรเลียม และสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ.สนองผล อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง และนำไปมอบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ และ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยดูแลชุมชน และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน ตามแนวคิด Living Community อีกด้วย