วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

โออาร์ มอบ tOgetheR Box 300 กล่อง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบกล่อง “tOgetheR Box” (ทูเกเตอร์ บอกซ์) ซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation Kit) ประกอบด้วยปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยาพาราเซตามอล ยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ นายประสิทธิ์ ง๊ะสตูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด – 19 ที่พักรักษาอาการอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน (#ORStayStrongTogether) ที่โออาร์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

ทั้งนี้ โออาร์ มีสถานประกอบการ คือคลังปิโตรเลียมสงขลาอยู่ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา รับผิดชอบการรับ เก็บ จ่าย สำรองน้ำมันและก๊าซหุงต้มให้พื้นที่ 8 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง และที่ผ่านมา โออาร์ ได้มอบความช่วยเหลือชุมชนสังคมที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของโออาร์ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมชุมชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน