วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

โออาร์ เชื่อว่า “โอกาส” คือพลังที่ขับเคลื่อนทุกชีวิต มาร่วมเปิดประตูก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้าง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างไม่สิ้นสุด

โออาร์ เชื่อว่า “โอกาส” คือพลังที่ขับเคลื่อนทุกชีวิต มาร่วมเปิดประตูก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้าง เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างไม่สิ้นสุด

โออาร์ร่วมสร้างโอกาส #OR #EmpoweringAllTowardInclusiveGrowth