วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

โอเดียนหาดใหญ่ร่วมกับเหล่ากาชาดจ.สงขลาและพันธมิตรจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 3 ประจำปี2563 ”

วันที่ 9 ตุลาคม  2563 ณ บริเวณชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 3 ประจำปี2563 ” โดยมี นางกัญจนา  เกลี้ยงเกลา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2563 และคุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , สธวท.สงขลา ,หอการค้าจ.สงขลา ,บมจ.หาดทิพย์ , บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ .,ผู้แทนโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ ผู้แทน บมจ.หาดทิพย์   และในวันนี้  ได้รับเกียรติจาก คุณเจกิตาน์ เจริญ ประธานวัยก้าวหน้า สธวท.สงขลา  คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย HRM CSR และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  คุณเกรียงไกร  แซ่จิน รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงานกล่าวสนับสนุนการจัดงาน 

 จากนั้น เวลา 11.30 น นางกัญจนา  เกลี้ยงเกลา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้เดินทักทายและขอบคุณผู้ที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โดยครั้งนี้ งานบริจาคโลหิต เนื่ิองในวาระ 50ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิดโครงการ “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS 1เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดทุกๆ3 เดือน การบริจาคโลหิต ทางห้างฯจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิด “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS  1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”   หรือ  หนึ่งคนให้ หลายคนรับ  ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย

และพร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้ร่วมแจ้งความประสงค์ ที่จะ บริจาคดวงตา และ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อมอบให้แพทย์นำไปรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยความเต็มใจ เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยรายอื่นต่อไป และในวันนี้ นางสาวสินทร พิมมะศรี ผอ.ยัวร์เอฟเอ็ม/บก.ยัวร์นิวส์,นายบุญสงค์ ชูปราการ บก.เวบไซต์ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์ และ น.ส.อลิษา เขตสาลี บก.นสพ.บ้านข่าวก็ได้ร่วมแจ้งความจำนง ขอบริจาค อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เพื่อต่อชีวิตให้ผู้ป่วยท่านอื่นด้วยเช่นกัน