วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

โอเดียนหาดใหญ่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจ.สงขลาและพันธมิตรจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 1 ประจำปี2564 ”

วันพฤหัสบดีที่  7 มกราคม 2564   เวลา 11.00 ณ บริเวณชั้น 5  ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 1 ประจำปี2564 ” โดยมีนางฉัตรแก้ว คชเสนี  กรรมการ กาชาดจังหวัด  เป็นประธานในพิธีงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2564 และคุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , สธวท.สงขลา ,หอการค้าจังหวัดสงขลา ,ผู้แทน บริษัท ไอ.ชี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ และผู้แทนโรงพยาบาลหาดใหญ่    และในวันนี้  ได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย HRM CSR และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , คุณเจกิตาน์ เจริญ ประธานวัยก้าวหน้า สธวท.สงขลา  ,คุณสุปัญญา ลาภาโรจนกิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสงขลาและคุณสุชาติ  ฟุ้งไชยกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการสงขลา บริษัท ไอ.ชี.ชี.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) กล่าวสนับสนุนการจัดงานกล่าวสนับสนุนการจัดงาน

จากนั้น เวลา 11.30 น นางฉัตรแก้ว คชเสนี  กรรมการ กาชาดจังหวัด และคณะ ได้เดินทักทายและขอบคุณผู้ที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โดยครั้งนี้ งานบริจาคโลหิต เนื่ิองในวาระ 51ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิดโครงการ “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS 1เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดทุกๆ3 เดือน การบริจาคโลหิต ทางห้างฯจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิด “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS  1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”   หรือ  หนึ่งคนให้ หลายคนรับ  ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย