วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

โอเดียนหาดใหญ่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจ.สงขลาและพันธมิตรจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 2 ประจำปี2564 ” พร้อมมอบข้าวสาร 70ถุงแก่ผู้บริจาค

วันพฤหัสบดีที่  8 เมษายน 2564   เวลา 11.00 ณ บริเวณชั้น 5  ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับครั้งที่ 2 ประจำปี2564 ” โดยมี  นางฉลวย  พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2564 และในวันนี้  ได้รับเกียรติจาก  คุณสุปัญญา ลาภาโรจนกิ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา  คุณสุชาติ  ฟุ้งไชยกิจ  ผู้ช่วยผู้จัดการสงขลา บริษัท ไอ.ชี.ชี.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)  คุณบรรเจิด ศิยะพงษ์   ผู้จัดการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , คุณอดิเรก ธีระภาพแสรี หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์จำกัด(มหาชน)  กล่าวสนับสนุนการจัดงาน   และคุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , สธวท.สงขลา ,หอการค้าจังหวัดสงขลา ,ผู้แทน บริษัท ไอ.ชี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ และผู้แทนโรงพยาบาลหาดใหญ่    และขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมบริจาคในครั้ง

จากนั้น เวลา 11.30 น  นางฉลวย  พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและคณะ ได้เดินทักทายและขอบคุณและมอบข้าวสาร เจลล้างมือ และของที่ระลึกฯลฯ ผู้ที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยโดยครั้งนี้ งานบริจาคโลหิต เนื่ิองในวาระ 52ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิดโครงการ “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS 1เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิตจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดทุกๆ3 เดือน การบริจาคโลหิต ทางห้างฯจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิด “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS  1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”   หรือ  หนึ่งคนให้ หลายคนรับ  ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย