วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

31 ต.ค. 2019
นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา วันนี้ (31 ต.ค. 62) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนางอังสุมาลย์ ณ พัทลุง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสง

โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกัสาธารณสุขอำเภอจะนะ และ รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2562

30 ต.ค. 2019
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 เป็นวันที่​ 2​ ณ โรงเรียนบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมตรวจโรคทั่วไปจากโรงพยาบาลศิครินทร์ ตัดผมฟรีจากโรงเรียนดาวสยาม และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสาธารณสุขอำเภอจะนะ ซึ่งไ

องค์การนักศึกษา มรภ.สงขลา จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยางทอง (คลองรำ)ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

30 ต.ค. 2019
 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. องค์การนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต อาจารย์เกษียณ และประชาชนโดยรอบมหาว

หาดทิพย์ รับรางวัล Change Agent Award 2019 สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาคอร์รัปชัน คุณปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Change Agent Award 2019 ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานโครงการฯ – CAC เป็นผู้มอบมอบรางวัล

30 ต.ค. 2019
คุณปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Change Agent Award 2019 เพื่อเชิดชู 5 บริษัทที่ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC ซึ่งหาดทิพย์เป็น 1 ใน 5 บริษัทฯที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ไม่เพียงแค่ดำเนินการจนผ่านการรับรองจาก CAC เท่านั้น แต่ยังพยายามทำให้ธุรกิจสะอาดโปร่งใสตลอดทั้ง supply chain ด้วย ซึ่งจัดขึ้นในงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้ง

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)สืบสานประเพณี ทำบุญทอดกฐิน สามัคคี ร่วมเป็นประธานในการจัดองค์กฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดน้ำกระจาย ตำบล พะวง จังหวัดสงขลา

30 ต.ค. 2019
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)สืบสานประเพณี ทำบุญทอดกฐิน สามัคคี ร่วมเป็นประธานในการจัดองค์กฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดน้ำกระจาย ตำบล พะวง จังหวัดสงขลา บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน เป็นอันดับหนึ่งของโลก ร่วมสืบสานประเพณี ทำบุญทอดกฐิน สามัคคี โดยร่วมเป็นประธานในการจัดองค์กฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดน้ำกระจาย ตำบล พะวง อำเภอเมือง