วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครสงขลาที่เปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 เพื่อบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

27 ธ.ค. 2019
วันนี้ (27 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหางพญานาค ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา กำหนดพิธีเปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 มี นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม โดยมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และให้บริการประชาชนในช่วงเ

มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลัง เชฟรอน สร้างสรรค์งานประติมากรรมและงานศิลปะ “หนู-แมว” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

26 ธ.ค. 2019
วันนี้ (26ธ.ค.62)ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (ถนนชลาทัศน์) โดยมีนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้ บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2ผศ. อุดร นามเสน รอง

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

26 ธ.ค. 2019
วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนใน

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้านมัสการและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่ พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา

26 ธ.ค. 2019
วันที่ 26 ธค.2562 เวลา 09.00 น. นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้านมัสการและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่ พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ไว้สำหรับสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา พร้อมกันน

สุดตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” ส่งท้ายปี ประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจแห่เข้าชมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการแจกอุปกรณ์ในการรับชมได้อย่างปลอดภัย

26 ธ.ค. 2019
วันนี้ (26 ธ.ค. 62)สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ "สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย" เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย ทั้งวิธีสังเกตดวงอาทิตย์ทางตรงและทางอ้อม โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมกา