วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ประกาศแจ้ง ชาวหาดใหญ่ ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปยังสถานที่ ในช่วงเวลา ต่อไปนี้ ให้รีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ หากอาการปกติให้รายงานตัวกับ เจ้าหน้าที่ พร้อมกักตัวที่บ้าน 14 วัน ผู้ที่ร่วมกิจกรรม และเดินทางไปในหตุการณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนั้

31 มี.ค. 2020
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาขอความร่วมมือผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปยังสถานที่ ในช่วงเวลาต่อไปนี้ ให้รีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ หากอาการปกติให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกักตัวที่บ้าน 14 วัน ผู้ที่ร่วมกิจกรรม และเดินทางไปในหตุการณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนั้ . วันที่ 17-25 มี.ค. 2563 เวลา 16.00 - 20.00 น. ซื้ออาหารจาก ร้านรถเข็นขายแกงถุง ตลาดหน้าโวค หัวรั้ว อ.หาดใหญ่ (อยู่ระหว่า

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

31 มี.ค. 2020
วันที่ 30 มี.ค.63 ที่ห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว และปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ ร้

ม.ทักษิณ พัทลุง มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตโควิด-19เพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 90-95% เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด อย่างต่อเนื่อง

31 มี.ค. 2020
แม้ว่าหลายหน่วยงานจะหยุดปฏิบัติงานที่บ้านแต่ในส่วนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ยังคงมุ่งมั่นสกัดสุรากลั่นชุมชน เพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 90-95%เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้แล้วคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ก็ยังคงผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70%เพื่อส่งมอบแก่หน่วยงานต

จังหวัดสงขลา ปิดช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ เพิ่มที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่และห้ามเรือรับส่งผู้โดยสาร รวมทั้งเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศห้ามเข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เป็นการชั่วคราว

28 มี.ค. 2020
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งจังหวัดสงขลา เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา โดยให้มีการปิดช่องทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. ทางอากาศ ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของสายการบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 2. เส้นทางทางน้ำให้ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของเรือรับส่งผู้โดยสารและเรือนำเที่ยว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือผู้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ WE267 วันที่ 23 มีนาคม 2563

27 มี.ค. 2020
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือผู้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ WE267 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.40 น. เลขที่นั่ง 55K , 56J ,56K ให้โทรศัพท์รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 1.หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 2.หากไม่มีอาการดั

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา ก่อตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้วิกฤติการณ์โรค COVID-19 ดึงนักศึกษาเปิด War Room ร่วมใช้ความรู้ทางวิชาชีพ บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสถานการณ์จริง

27 มี.ค. 2020
 ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ดร.วรพล หนูนุ่นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ทางหลักสูตรฯ ได้ก่อตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องต่อสังคม ในวิกฤติการณ์โรค (COVID-19War Room)เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดขอ

เลยตามเลย ศิลปิน สงกรานต์ รังสรรค์ เพลงนี้ บ่งบอกถึงคนที่กำลังจะไม่ทน ต่อสิ่งที่ต้องเผชิญ คนบางคนยอมทนทำทุกอย่างเพราะรัก ในขณะที่อีกคนไม่ทนกับอะไรเลย

27 มี.ค. 2020
เพลงนี้ บ่งบอกถึงคนที่กำลังจะไม่ทน ต่อสิ่งที่ต้องเผชิญ คนบางคนยอมทนทำทุกอย่างเพราะรัก ในขณะที่อีกคนไม่ทนกับอะไรเลย ไม่ปรับ ไม่เปลี่ยน เพื่อให้รักมันไปต่อได้ เพลงนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายของคนที่จะไม่ทน!! เพราะถ้าทุ่มหมดหน้าตักแล้วยังเจ็บ ก็เก็บไว้ความรู้สึกไว้ให้ตัวเองดีกว่า เพลง :เลยตามเลย ศิลปิน :สงกรานต์ รังสรรค์ คำร้อง สงกรานต์ รังสรรค์ ทำนอง สงกรานต์ รังสรรค์ เรี