วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

ทม.ควนลัง โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง รับมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

24 เม.ย. 2020
เทศบาลเมืองควนลัง โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบวัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังห

ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธันวาคม นี้

24 เม.ย. 2020
ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธันวาคม นี้ นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) วันนี้ (24 เมษายน 2563) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยเรื่องการรับสมัครผู้

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง โควิด-19 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก และมอบชุดปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

24 เม.ย. 2020
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง โควิด-19 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก และ นายจักกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสุไหงโกลก ให้การต้อนรับ และได้มอบชุดปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์คัดกรองเพื่

ทน.สงขลา เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวบ่อยางได้ใช้ป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19

23 เม.ย. 2020
ช่วงเย็นวันนี้ (23 เมษายน 2563) ที่วัดไทรงาม ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขแล้วสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้าเร่งส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับ ตัวแทน อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือน เพื่อใช้ป้องกันตนเอง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ภายใต้โครงการ พล

ทม.คอหงส์ รับมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติการและควบคุมโรคติดต่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

23 เม.ย. 2020
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายทวีศักดิ์ อรัญดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ และชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) สำหรับใช้ในการปฏิบัติการและควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเทศบาลเมืองคอหงส์ และหน่วย

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนรัถการ (แยกโรงพยาบาลหาดใหญ่ – แยกโรงปูน)

23 เม.ย. 2020
วันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ , ดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนรัถการ (แยกโรงพยาบาลหาดใหญ่ – แยกโรงปูน) และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

สื่อมวลชนน่านเป็นตัวแทน กฟผ. ส่งมอบเฟสชิล และสิ่งของ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ตามโครงการ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19”

23 เม.ย. 2020
วันที่ 20 เมษายน 2563 นายสมชาย จิณาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัดน่านและสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นตัวแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบหน้ากากป้องกันละออง หรือ เฟสชิล จำนวน 5,000 ชิ้น เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 ขวด และเขื่อนสิริกิติ์ได้มอบเต้นท์ จำนวน 3 หลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ตามโครงการ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19” โดยมี นา

‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ประกาศแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ย้ำชัดสนับสนุน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หากจำเป็นต้องใช้บริการ มั่นใจได้ กับการยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด

23 เม.ย. 2020
สร้างบรรทัดฐานใหม่ค้าปลีก ตอบรับ ‘New Normal’ ด้วยแผนแม่บทด้านมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยใน 5 แกนหลัก กว่า 75 มาตรการ พร้อมออกแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งศูนย์การค้าและร้านค้าทั่วประเทศ เชื่อมั่นการดำเนินการของภาครัฐด้านสาธารณสุขของไทยที่ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก สำหรับการเปิดให้บริการศูนย์การค้าของซีพีเอ็นจะขึ้นอยู่กับคำสั่งของภาครัฐเท่านั้น กรุงเทพฯ (21 เม.ย. 63) – วันนี้ บริษัท เซ็นทรัลพั

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ปลื้มช่วยเหลือประชาชนช่วง Covid-19 ระบาด ขอบคุณทุกองค์กรร่วมส่งความช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของ-ผลิตผลทางการเกษตร

23 เม.ย. 2020
เมื่อวันที่ 20 และ 22 เมษายน ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยการแจกข้าวโพดหวานของนักศึกษา ผักจากงานวิจัยของอาจารย์ อาทิ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด มะเขือเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ ถั่วพุ่มพันธุ์คัด-สงขลา พืชผักของชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ