วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ติดตามมาตรการ 3 ON ก่อนเปิดภาคเรียนใน จชต.เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ให้ไว้ว่า “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

31 พ.ค. 2020
ตามที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและกำหนดมาตรการต่างๆ จนทำให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จากเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น แม้ปัจจุบันได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังอยู่ในห้วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่จะทำให้มั่นใจ

กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

31 พ.ค. 2020
วันนี้(31พ.ค63)พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านVCSดังกล่าว ณ ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม 3 นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม-ภาพพิมพ์-ประติมากรรม ได้รับคัดเลือก ให้ร่วมเเสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery

31 พ.ค. 2020
นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2/2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งประกอบด้วย นายเจ๊ะอารีฟ เจะมุ วิชาเอกจิตรกรรม จากผลงาน “แรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ” นางสาวนารีกานต์ เพ็ชรจำรัส วิชาเอกภาพพิมพ์ จากผลงาน “อัตลักษณ์พื้นถิ่นเบตง” และ นายจตุรงค์ ตันเองชวน วิชาเอกประติมากรรม จากผลงาน “ท่าทางบัลเลต์ในจินตนาการ” ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเเสดงนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.เกาะแต้ว ให้คำปรึกษาเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ เผยความสำเร็จเกษตรกรได้ผลผลิตดี สร้างรายได้งาม ฟากนักศึกษาสุดปลื้มใจได้เสริมทักษะอาชีพ

30 พ.ค. 2020
ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ทางคณะฯ จัดทำโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชนปีที่1กิจกรรมที่2สนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพร

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปมอบ ถังปันสุข ให้แก่ชาวบ้านรอบรั้วพีเอฟพี ภายใต้โครงการ พีเอฟพี ปันสุข สู่ชุมชนซึ่งภายในโครงการจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพฟรี

29 พ.ค. 2020
วันศุกร์ ที่  29  พฤษภาคม  2563 ณ บริเวณข้าง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP  มอบ ถังปันสุข ให้แก่ชาวบ้านรอบรั้วพีเอฟพี ภายใต้โครงการ พีเอฟพี ปันสุข สู่ชุมชนซึ่งภายในโครงการจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพฟรี จัดชิมผลิตภัณฑ์พีเอฟพี และ มอบถังปันสุขให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากผลกระทบการแพร่ร

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู 180 คน ระหว่างวันที่ 1-13 มิ.ย.นี้ เผยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา

29 พ.ค. 2020
ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จะเปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 180 คน ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์http://www.skru.ac.th/และhttp://edu.skru.ac.th/ระหว่างวันที่1-13มิถุนายน2563อัตราค่าธรรมเน

มรภ.สงขลา เปิดตู้ปันสุข 24 ชม. ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมชวนร่วมแบ่งอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของจำเป็นสำหรับดำรงชีพ

28 พ.ค. 2020
เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ผ่านตู้ปันสุขซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลารอรถประจำทางหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงน้ำใจต