วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอกาศยานหาดใหญ่ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

30 ก.ค. 2020
ในวันนี้ 29 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอกาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สาธารณะสุข จังหวัดสงขลา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอา

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2020
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พ

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

28 ก.ค. 2020
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)

28 ก.ค. 2020
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงคว

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

25 ก.ค. 2020
วันที่  24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา โดยพิธีถวา