วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

25 ก.ค. 2020
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มอบหมายให้ พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ที่โรงแรมการ์เด้นท์วิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2563

25 ก.ค. 2020
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด โดยมีว

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์

25 ก.ค. 2020
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “28 กรกฎาคม 2563” บริเวณคลองแม่เรียน และริมคลองระบายน้ำ 6 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมมากมาย อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

25 ก.ค. 2020
วันนี้ (24 ก.ค. 63) ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายภูวณัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรื

จังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะทำงานติดตามและแนะนำแนวทางการปฏิบัติสำหรับจัดการแข่งขันกีฬามวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

25 ก.ค. 2020
วันนี้(24ก.ค.63)นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและแนะนำแนวทางการปฏิบัติสำหรับจัดการแข่งขันกีฬามวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ณ ห้องประชุม ชั้น2สำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุเมธ อัครพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดและเลขานุการในการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่งจังหวัดสงขลา ที

โรงไฟฟ้าจะนะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

24 ก.ค. 2020
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงไฟฟ้าจะนะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบั

ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย”และ “เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”

24 ก.ค. 2020
วันนี้ 24 กรกฎาคม 2563 (เวลา 15.00 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) โดยส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สมอ.ทหญ.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย”และ “เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ในช่วงวันหยุดยาว (25 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2563) แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการแถลงข่าว งานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (Hatyai Healthy Life 2020)

24 ก.ค. 2020
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการแถลงข่าว งานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (Hatyai Healthy Life 2020) โดยมี พันเอกอดิศร เหล่าสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 (ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42),พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรค