วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด -19ณ โครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19

07 ก.ค. 2020
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่, ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ณ โครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19 ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิธิกร บุญญามณี บุตรชาย ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาทวี

07 ก.ค. 2020
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิธิกร บุญญามณี บุตรชาย ร่วมถวายเทียนพรรษา และถวายชุดอัฐบริขาลแก่ พระครูสุวัฒนาภรณ์ หรืออาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี เนื่องในวันเข้าพรรษา และต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา ในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในพุทธ

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และคณะ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

06 ก.ค. 2020
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร/ผู้อำนวยการสำนัก/กองเทศบาลฯ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครหาดใหญ่จัดเป็นประจำทุกปี โดยวันดังกล่าวถือเป็น

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง

06 ก.ค. 2020
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนกับชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 7 วัดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมวันเข้าพรรษาให้อยู่คู่กับชุมชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามแบบชาวพุทธวิถีใหม่ New Normal

06 ก.ค. 2020
ช่วงค่ำวันที่ (5 ก.ค. 63) ที่พระอุโบสถ วัดหัวป้อมใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่าฆราวาส พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาสประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจนุ่ง

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

04 ก.ค. 2020
📢เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 📝ด้วยการถวายพระพรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครสงขลาwww.songkhlacity.go.th 📌ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 🙏🙏เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา