วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี รุ่นที่ 1

29 ก.ย. 2020
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี รุ่นที่ 1 และร่วมรับฟังการบรรยายสร้างการรับรู้ ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ตามนโยบายรัฐบาลให้มีปกป้องและเชิดชูสถ

เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนไทรบุรี และรอบสระบัว แหลมสมิหลา ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของขบวนเรือพระ พร้อมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาบนเขาตังกวน

29 ก.ย. 2020
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนไทรบุรี และรอบสระบัว แหลมสมิหลา ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของขบวนเรือพระ พร้อมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาบนเขาตังกวน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสำนักการช่าง // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายล

นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

29 ก.ย. 2020
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวาระที่สำคัญคือนายมิ