วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ควบคู่ยกระดับความร่วมมือในอนาคต

29 ต.ค. 2020
 ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางหลักสูตรฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรที่เป็นราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ที่เป็นภาคีเครือข่ายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทย

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชน พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

29 ต.ค. 2020
 วันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชน พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษาที่ออกมาแสดงจุดยืนในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกทางการเมือง โดยจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนด สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมข

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจใน ทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27

29 ต.ค. 2020
วันนี้ (29 ต.ค..63) ที่ห้องประชุมสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ผู้มีส่วนได

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมประชุมและรายงานตัวต่อที่ประชุมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมฟังนโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ จากภาครัฐ กระทรวง กรม

27 ต.ค. 2020
ในวันนี้ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดสงขลาได้กำหนดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนึ้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมประชุมและรายงานตัวต่อที่ประชุมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมฟังนโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ จากภาครัฐ

มวลชนชาวสงขลา กว่า 20, 000 คน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศกึกก้อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

23 ต.ค. 2020
วันนี้ (23 ต.ค. 63) มวลชนชาวสงขลา กว่า 12, 000 คน สวมใส่เสื้อสีเหลือง เดินขบวนรณรงค์แสดงความจงรักภักดี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มายังบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ชูขึ้นเหนือศีรษะด้วยความรักและ