วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” หารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือสถานกงสุลฯ จัดตั้งศูนย์ไทย-อินโดนีเซีย

27 ธ.ค. 2020
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา บริการวิชาการเปิดหลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ” พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถานกงสุลฯ จัดตั้งศูนย์ไทย-อินโดนีเซีย                   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อ

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่” ประจำปี 2564

26 ธ.ค. 2020
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่” ประจำปี 2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รณรงค์และปฏิบั

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จังหวัดสงขลา

24 ธ.ค. 2020
เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเริ่มจากการพบผู้ติดเชื้อในตลาดกลางกุ้งในกบลุ่มแรงงานต่างด้าว มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และยังมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงออกมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพ

มรภ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมพื้นที่สตูล รับฟังข้อมูลผลดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ววน.

23 ธ.ค. 2020
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลการรายงานผลการดำเนิน

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานีรถไฟสงขลา และพื้นที่โดยรอบ

22 ธ.ค. 2020
เช้าวันนี้ (22 ธันวาคม 2563) ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานีรถไฟสงขลา และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา ระหว่าง เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา การรถไฟแห่งประเทศไทย มหาว

ผู้ว่าฯสงขลา เรียกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาประชุมด่วน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และออกมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 ธ.ค. 2020
วันนี้ (22 ธ.ค.63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเตรียมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำรวจกลุ่มเสี่ยง กรณีเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวงศกร         นุ่นชูคันธ์ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นพ.อุทิศศักดิ์ ห