วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทีมบ้านพรุยั่งยืน พร้อมรับใช้พัฒนาบ้านพรุ ภายใต้ สโลแกน“ บ้านพรุรุ่งเรือง เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข ”

31 ม.ค. 2021
นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี ได้รวมความหลากหลาย ผู้นำทุกรุ่น ร่วมทีมกัน เป็น "ทีมบ้านพรุยั่งยืน" นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ นักบริหารมืออาชีพ และนักการเมืองสายพัฒนา โดยยึดแนวทาง คุณธรรม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาลในการบริหารมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นคนในพื้นที่ ลูกหลานชาวบ้านพรุ เข

ผู้พ้นโทษจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 ม.ค. 2021
วนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีอุปสมบทผู้ต้องราชทัณฑ์ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ณ วัดโพธิ์ ปฐมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของญาติ พ่อ แม่ พี่น้องของผู้ร่วมอุปสมบทที่มาร่วมพิธี สืบเนื่องจาก ในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายประยูร​ ขาวซัง​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ​ เข้าร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเนียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร​

30 ม.ค. 2021
วันที่​ 28​ มกราคม​ 2563​ นายประยูร​ ขาวซัง​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ​ เข้าร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเนียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร​ ณ​ โรงเรียนบ้านสะกอม​ ตำบลสะกอม​ อำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา​ โดยมีว่าที่พันตรี​ ยุทธนา​ เจ้าดูรี​ นายอำเภอจะนะ​ เป็นประธานในพิธี​ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด​ นายอำเภอจะนะได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในงาน

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา

28 ม.ค. 2021
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา (รพ.สต. ทุ่งตำเสา) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่โทร. 0 7422 7190 - 94โทรสาร. 0 7422 705