วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถปันสุข ซึ่งกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ได้จัดขบวนรถปันสุข เพื่อแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

30 เม.ย. 2021
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.15 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถปันสุข ซึ่งกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ได้จัดขบวนรถปันสุข เพื่อแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอหาด

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (จิตอาสาพัฒนา ช่วยประชาชน) ให้การสนับสนุน การเข้าดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

30 เม.ย. 2021
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (จิตอาสาพัฒนา ช่วยประชาชน) โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 (ผบ.พล.พัฒนา 4) ให้การสนับสนุน การเข้าดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยชุด PPE. กองพลพัฒนาที่ 4 ฉีดพ่นไฮโดรเจน เปอร์อ

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. ) มอบน้ำดื่ม AOT จำนวน 100 โหล ให้แก่กองบิน 56

29 เม.ย. 2021
วันที่ 29 เมษายน 2564 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. ) มอบน้ำดื่ม AOT จำนวน 100 โหล ให้แก่กองบิน 56 โดยพันจ่าอากาศเอก พงศธร เซ่งเวียง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การภาพอาวุโส แผนกกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน 56 เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจ "ตู้ปันสุข" ณ หน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน 56 เป็นการประสานความร

นายบุญทรง แจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน

29 เม.ย. 2021
วันที่ 28 เม.ย. 2564 นายบุญทรง แจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน ได้รับทราบถึงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถเปิดดำเนินการได้ภาย

กฟผ. เร่งขยายโรงงานผลิตตู้ตรวจโควิดกระจายส่งมอบ เสริมความมั่นใจในการตรวจคัดกรองทั่วไทย ลดภาระโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศ

27 เม.ย. 2021
ความต้องการตู้ตรวจโควิดล้น กฟผ. เร่งขยายโรงงานผลิตตู้ตรวจโควิดกระจายส่งมอบ เสริมความมั่นใจในการตรวจคัดกรองทั่วไทย ลดภาระโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศ ย้ำโรงพยาบาลสนามที่ต้องการใช้งานติดต่อประสาน กฟผ. โดยตรงได้ทางอีเมล arthit.u@egat.co.th นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า พนักงานจิตอาสา กฟผ. ได้ผลิตตู้ตรวจโควิดมอบให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้ใช้งาน ตั้งแต่

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน ณ ทหญ.

27 เม.ย. 2021
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน ณ ทหญ. ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่จะดำเนินการทดสอบระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและการอำนวยความสะดวกต่อผู้ดำเนินการเดินอากาศ