วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดศรีตรัง ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาด (Big Cleaning) พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 เม.ย. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดศรีตรัง ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาด (Big Cleaning) พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดริมคลอง ร.5และพื้นที่ใกล้เคียง

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษ) รหญ.(ปร.)ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. )ได้สนับสนุนน้ำดื่ม AOT จำนวน 50 โหล ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เพื่อใช้ในภารกิจครัวสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจิตเวชราชนครินทร์สงขลา

23 เม.ย. 2021
นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษ) รหญ.(ปร.)ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. )ได้สนับสนุนน้ำดื่ม AOT จำนวน 50 โหล ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เพื่อใช้ในภารกิจครัวสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจิตเวชราชนครินทร์สงขลา วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหว

นายบุญทรง แจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 เม.ย. 2021
วันที่ 21 เม.ย. 2564) นายบุญทรง แจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน ได้รับทราบถึงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้-15 มิ.ย. 64

22 เม.ย. 2021
สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้-15 มิ.ย. 64 ชูความโดดเด่นทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญา ตั้งเป้าเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมโยงบุคลากรวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสา

กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนอุปกรณ์และของอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลสนามหาดใหญ่ – นาหม่อม อ.นาหม่อม และโรงพยาบาลสนาม ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

22 เม.ย. 2021
วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์และของอุปโภค บริโภค เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ อันได้แก่ โรงพยาบาลจะนะ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 ml. จำนวน 50 โหล , ข้าวสาร จำนวน 3 กระสอบ , ขนมปังปี๊บจำนวน 3 ปี๊บ ,อินทผลัม

คณะแพทย์-พยาบาล ด่านหน้าในการรับมือโควิด-19 จังหวัดสงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีนหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตที่ 2 จำนวน 11,640 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลผู้ป่วย ส่วนประชาชนคาดว่าสามารถให้บริการได้ช่วงเดือนมิถุนายนนี้

22 เม.ย. 2021
วันนี้ (22 เม.ย. 64)  ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac ล็อตที่ 2 จำนวน 11,640 โดส ครอบคลุมบุคลากร 5,820 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลรักษาผู้ป่วย นายแพทย์กู้