วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ขานรับพันธกิจ อว. นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

31 พ.ค. 2021
เมื่อวันที่25พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ให้กับชุมชนในพื้นที่บริการของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ดูแลพื้นที่ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มห

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำทีมศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ปลูกกาแฟร่วมยางพารา ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง

31 พ.ค. 2021
  ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณาจารย์ของทางคณะฯ ประกอบด้วย  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร พร้อมด้วยศิษย์เก่า นายวิเศฐ ชูเล็ก นายอับดุลเล๊าะ ล่าหมัน นายชัยพร ศรีประสม นายณัฐวุฒิ ขุนหล

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในสงขลา สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ในการป้องกัน ยับยั้ง และควบคุม COVID-19 จัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่”

29 พ.ค. 2021
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่" โดย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิด พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุน คุณวิไลรัตน์ เคหะเสถียร ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา กล่าวสนับสนุน รองนายกเท

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจะนะ

27 พ.ค. 2021
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจะนะ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาล โดยมีทันตแพทย์หญิงขนิษฐา อุปการ หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลจะนะ ให้การต้อนรับและรับ

2 เลขานายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.และ มทภ.4 ในกิจกรรมครัวปันสุข พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ประชาชนที่มาต้อนรับ สู้ภัยโควิด-19

26 พ.ค. 2021
26 พ.ค. 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร และนางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(1) และ พล.ท..เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน,ภาค 4 สน. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ชุมชนปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อร่วมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยมี พล.ต.สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว แจกเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค พร้อมรณรงค์ให้ความรู้ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

26 พ.ค. 2021
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.กัณตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.คุลยา ศรีโยมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมรภ.

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพื้นที่เขาคอหงส์ เพื่อสำรวจและดูแนวทางในการจัดสร้างสกายวอล์ค (Sky Walk) เขาคอหงส์ โดยมุ่งหวังให้เขาคอหงส์ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหาดใหญ่

26 พ.ค. 2021
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพื้นที่เขาคอหงส์ เพื่อสำรวจและดูแนวทางในการจัดสร้างสกายวอล์ค (Sky Walk) เขาคอหงส์ โดยมุ่งหวังให้เขาคอหงส์ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหาดใหญ่โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายส่วนราชการที่สำคัญ อาทิ เจ้าหน้าที่ อสมท., ศูนย์ป่าไม้สงขลา , ร.5 พัน1,