วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

อบจ.เร่งติดตามโครงการหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นศักยภาพการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตราฐาน เพื่อพัฒนาสงขลา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

08 พ.ค. 2021
เมื่อเร็วๆนี้ ดร. อับดุลรอหมาน กาเย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก อบจ.สงขลา โดยมีนายพรสรรค์ สันติวรคุณ นายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมคณะสมาคมฯ เข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการออกแบบก่อสร้างอาคาร เพื่อจัดทำห้องสม

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 4 เขต

06 พ.ค. 2021
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล นางสาวกรุณา ทองแกมนาก นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 4 เขต โดยมี แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

06 พ.ค. 2021
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้โดยสารซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อและมีความเสี่ยงใน

ทม.ควนลัง เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล

06 พ.ค. 2021
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล โดยผลการคัดเลือกเป็นดังนี้ ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ นายธนพล บัวทอง, รองประธานสภาเทศบาลเมืองค

ประเทศตุรกี ส่งความปรารถนาดี ถึงชาวมุสลิมภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฏอน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิม ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 มอบเครื่องบริโภคบรรจุกล่อง 1200 กล่อง ผ่าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.พรรค ปชป.เขต 8 สงขลา

06 พ.ค. 2021
ประเทศตุรกี ส่งความปรารถนาดี ถึงชาวมุสลิมภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฏอน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิม ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 มอบเครื่องบริโภคบรรจุกล่อง 1200 กล่อง ผ่าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.พรรค ปชป.เขต 8 สงขลา 5 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องจากสถานฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้รับการประสานจากประเทศตุรกี ในการที่ประชาชนในประเทศตุรกี ได้ร่วมกันส่งกำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค ส่งมาให้แก่พ

นายทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นางวรัทยา สาระอาภรณ์

04 พ.ค. 2021
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นางวรัทยา สาระอาภรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา โอนย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เทศบาลเมือ

“ตู้ตรวจโควิด” เราจะทำสุดกำลังเพื่อคนไทย “โควิด-19 รอบ 3 มาแบบไม่ทันตั้งตัว โรงพยาบาลก็ปรับตัวไม่ทัน ตู้ตรวจโควิดช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการตรวจคัดกรองหาเชื้อให้กับผู้ป่วยแบบไม่มีความเสี่ยง”

04 พ.ค. 2021
“ตู้ตรวจโควิด” เราจะทำสุดกำลังเพื่อคนไทย “โควิด-19 รอบ 3 มาแบบไม่ทันตั้งตัว โรงพยาบาลก็ปรับตัวไม่ทัน ตู้ตรวจโควิดช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการตรวจคัดกรองหาเชื้อให้กับผู้ป่วยแบบไม่มีความเสี่ยง” คำบอกเล่าส่วนหนึ่งจาก พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัชชัยวรกฤศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี สะท้อนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง