วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ

25 มิ.ย. 2021
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อสถาบันและหลักสูตรในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ) ปีการศึกษา 2564 โดยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)สาขาวิชา การวิจัยและประเมิน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหนึ่งหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดทำเสากั้นทางเดิน จำนวน 80 ต้น เพื่อบริการให้กับผู้เข้ารับการตรวจ โดยมีนายวิจัย ยานวิมุติ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ เป็นผู้รับมอบ

25 มิ.ย. 2021
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์ได้เดินทางไปมอบเสากั้นทางเดินสำหรับจุดคัดกรองให้กับ รพ.จะนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของอำเภอจะนะ มีจำนวนผู้เสี่ยงในการติดเชื้อสูง โรงพยาบาลจะนะ จึงได้จัดสถานที่สำหรับการคัดกรองและตรวจสอบเชื้อให้กับผู้มีความเสี่ยงวันละ ประมาณ 500 คน โร

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

25 มิ.ย. 2021
วันที่ 24 มิถุนายน 2564นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 (ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี) ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้อ่านสารเนื่องใ

นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมคณะทำงาน ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 96 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)

24 มิ.ย. 2021
วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลนครสงขลา ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 96 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร

อบจ.หว่งใย เดินหน้า ลงพื้นที่ลุย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แจกถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย ชุมชนคลองแห และคลองอู่ตะเภา

24 มิ.ย. 2021
24 มิ.ย.64 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาอบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพรเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลานำความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองแห และ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา แจกถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่หมู่ 1 มัสยิดสำราญสุข