วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

วิทยุชุมชนทั่วประเทศโวย ร่อนแถลงการณ์ คัดค้าน กสทช.จัดรับฟังความเห็นรวบรัด ลดเวลา ไม่แจงข้อมูลที่โปร่งใส ใช้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตัดตอนวิทยุทดลองฯ

30 ก.ค. 2021
https://youtu.be/lkpYbPUXXWE เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศ ซึ่งเป็นการรวมตัวของสมาคม ชมรม กลุ่มผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 45 องค์กร 76 จังหวัดทั่วประเทศ และเขตกรุงเทพมหานครได้ออกแถลงการณ์เร่งด่วนเพื่อคัดค้านการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทช 6 ฉบับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยระ

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มาร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day 5 ส.ภายในสำนักงานเทศบาลฯและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล

30 ก.ค. 2021
วันที่ 28 ก.ค.2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มาร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day 5 ส. และพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไ

ทน.สงขลา จัดเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจแผงค้าภายในตลาดทรัพย์สินฯ สงขลา ซึ่งมีการเปิดตลาดเป็นวันแรกหลังจากประกาศปิดเป็นเวลา 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

30 ก.ค. 2021
วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจแผงค้าภายในตลาดทรัพย์สินฯ สงขลา ซึ่งมีการเปิดตลาดเป็นวันแรกหลังจากประกาศปิดเป็นเวลา 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยผู้ประกอบการมีการติดตั้งแผงกัน ติดตั้งเจลล้างมือทุกแผงค้า มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร

“เติมกำลังใจ” นิพนธ์ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านโควิดจ.ชุมพร พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเสียสละ เข้มแข็งตลอด 24 ชม. ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว

29 ก.ค. 2021
เมื่อเวลา 21.00 น.วันนี้(28 ก.ค.64) ที่จังหวัดชุมพร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบหน้ากากอนามัย ชุดPPE แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ณ จุดตรวจบ้านพละ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดช

สถาบันดนตรียามาฮ่าจับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา ชวนร่วมพูดคุยแนวทางศึกษาต่อ-เรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย

27 ก.ค. 2021
สถาบันดนตรียามาฮ่าร่วมกับสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มาร่วมพูดคุย แนะนำ ถาม ตอบ เกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร และการเรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่28กรกฎาคม 2564 เวลา19.30น. ผ่านทางLive Streaming FB:Yamaha Music School Thailand พบกับวิทยากรตัวจริงคณาจารย์หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร