วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ จากคณะ วจก. ม.อ.

24 ก.ค. 2021
มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 เจ้าตัวเผยขอนำความรู้-ประสบการณ์ ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ ควบคู่ช่วยเหลือสังคมในมิติการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม                 ดร.รัชชพงษ์ กล่าวถึงความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับว่า รู้สึกยินดีและเป็น

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบที่ 2 หลังจากมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

22 ก.ค. 2021
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะกรรมการ และคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรรม หรือ “หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จ.พัทลุง” เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในภาพรวมของประเทศและในจังหวัดพัทลุงที่พบคลัสเตอร์การระบ

กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ใกล้เคียง โรงไฟฟ้าจะนะ

19 ก.ค. 2021
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ทาง กฟผ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้บุคคลกรทางการแพทย์สำหรับป้องกันเชื้อ พร้อมแนะนำและสาธิตวิธีการใช้งาน โดยได้มอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้1. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จำนวน 2 ชุด2. โรงพยาบาลนาหม่อม จำนวน 2 ชุด3. โรงพยาบาลจะนะ จำนวน 2 ชุด4. โรง

“ชาลี ลั่น ไม่ทิ้งใครไว้ ให้เคว้งคว้าง ขาดวัคซีน “ นำสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุFM ภาคใต้ จ.สงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีน

19 ก.ค. 2021
วันนี้ 19 กค.2564 เวลา 13.00 น.นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้จังหวัดสงขลา  นำเจ้าของสถานีวิทยุFMและสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้ จังหวัดสงขลา และผู้สัมผัสใกล้ชิดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ซึ่ง ในวันนี้ มีสมาชิกที่เข้ารับการฉีดส่วนมากเป็นเจ้าของสถานีวิทยุทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากโควต้าสื่อมวลชนของจังห

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนข้างเริน สร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วง Covid-19 “ไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้” โครงการสวนข้างเริน สร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วง Covid-19

15 ก.ค. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนข้างเริน สร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วง Covid-19 “ไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์โดยโครงการมีวัตถุประสงค์สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำลังทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่าย

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารจาก หจก.หาดใหญ่สมบูรณ์ค้าวัสดุ นำโดยคุณสุวัฒน์ ลิ่มกตัญญู เพื่อสนับสนุนการจัดทำอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 ก.ค. 2021
โครงการชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด-19 (หจก.หาดใหญ่สมบูรณ์ค้าวัสดุ)วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร (5 กิโลกรัม) จำนวน 10 ถุง น้ำมันพืชจำนวน 15 ขวด ไข่ไก่สดจำนวน 12 แผง ซอสภูเขาทองฝาเขียว จำนวน 6 ขวด ปลากระป๋องจำนวน 5 แพ็ค น้ำปลาจำนวน 3 ขวด น้ำตาลทรายจำนวน 5 ถุง จาก หจก.หาดใหญ่สมบูรณ์ค้าวัสดุ นำโดยคุณสุวัฒน์ ลิ่มกตั

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ประกอบการ บริเวณถนนรัถการ ซอยโรงแรมทัวร์และซอยถัดอุทิศ ห้ามจำหน่ายสินค้าทุกประเภทริมถนนตลอดแนว

15 ก.ค. 2021
วันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ประกอบการ บริเวณถนนรัถการ ซอยโรงแรมทัวร์และซอยถัดอุทิศ โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.นฤทธิ์ เครือเนตร สารวัตรจราจร สภ.หาดใหญ่ ตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ ตัวแทน มทบ.42 ฝ่ายปกครอง ฝ่ายนิติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของเทศบาล

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หารือแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019

14 ก.ค. 2021
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา โดยมีนายนิคม จันพุ่ม นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และคณะทำงานในฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบา

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม“นูรอาตีก๊ะห์ ทางา”สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

14 ก.ค. 2021
มรภ.สงขลา สุดปลื้ม“นูรอาตีก๊ะห์ ทางา”นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับฟุลไบรท์ รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สหรัฐอเมริกา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นางสาวนูรอาตีก๊ะห์ ทางา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตอเมริกันประจำประเท