วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่- ลงพื้นที่ประเมินติดตามกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ

30 ก.ย. 2021
วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่- ลงพื้นที่ประเมินติดตามกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ บริเวณภายในท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน)- ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะเรื้อรังและกิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

‘ผศ.ประภาส ขวัญประดับ’ มรภ.สงขลา สร้างผลงานระดับโลก “Song of The Violin” คว้าบทเพลงยอดเยี่ยม ประเภทดนตรีคลาสสิค เวทีประกวด InterContinental Music Awards 2021 สหรัฐอเมริกา

29 ก.ย. 2021
มรภ.สงขลา สุดปลื้ม“ผศ.ประภาส ขวัญประดับ”อาจารย์หลักสูตรดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมฯ ทิ้งทวนก่อนเกษียณอายุราชการ สร้างชื่อเสียงระดับโลกเวทีประกวดInterContinental Music Awards2021 สหรัฐอเมริกา รับโล่เกียรติคุณบทเพลงยอดเยี่ยม (ประเภทดนตรีคลาสสิค) จากบทเพลง“Song of The Violin” ผศ.ประภาส ขวัญประดับ อาจารย์หลักสูตรดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) สร้า

อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สัมภาษณ์รายการพิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดสงขลาประเด็น”มหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบ 53 ปี ก้าวสู่ปีที่ 54”

29 ก.ย. 2021
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปี 2564 จะมีวาระครบรอบ 53 ปี     รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็น “มหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบ 53 ปี ก้าวสู่ปีที่ 54” ในรายการพิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยสรุปรายละเอียดของการให้สัมภาษณ์ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทย

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

29 ก.ย. 2021
เมื่อวันที่28กันยายน2564มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อระลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)ที่พระ