วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

อาจารย์ มรภ.สงขลา ผนึกความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศสนำทีมนักวิชาการทำวิจัยพัฒนาขวดน้ำดื่มใช้แล้ว ต่อยอดสู่วัสดุงานก่อสร้าง

29 ธ.ค. 2021
“ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ”อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา นำทีมนักวิชาการไทยจับมือทีมวิจัยฝรั่งเศส พัฒนาขวดน้ำดื่มใช้แล้ว ต่อยอดสู่วัสดุงานก่อสร้าง พร้อมหารือความร่วมมือดำเนินงานวิจัยด้านพอลิเมอร์ต่อเนื่อง ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม) วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาส

ฉลองปีใหม่กับไทยเวียตเจ็ท เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ “นิวเยียร์ เซล” (New Year Sale) เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 495 บาทตั๋วโปรฯ เริ่มต้น 495 บาท

27 ธ.ค. 2021
27 ธันวาคม 2564 ร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ “นิวเยียร์ เซล” (New Year Sale) เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 495 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับเดินทางบนทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ผู้โดยสารสามารถสำรองบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤ

ม.ทักษิณ โดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดเสวนาออนไลน์ “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ” พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.พัทลุง

27 ธ.ค. 2021
วันที่ 27 ธันวาคม  2564 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเสวนาออนไลน์เรื่อง "ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ" โดยมีผู้ร่วมเสวนา นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายโกศล ตาลทอง นายกสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย นายสมคิด สงเนียม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพง

ม.ทักษิณ เปิดงาน “TSU2T Innovation Fair : นวัตกรรมชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

26 ธ.ค. 2021
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดงาน “TSU2T Innovation Fair : นวัตกรรมชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัด

“นิพนธ์” ย้ำรัฐบาล ตระหนักปัญหาพี่น้องเกษตร เร่งขับเคลื่อน “แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์” ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตรกรทั่วไทย

26 ธ.ค. 2021
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนา“ตลาดนำการผลิต แซนด์บ็อกซ์เชียงราย เกษตรกรได้อะไร” โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง

‘นิพนธ์ ‘ ลุยน้ำท่วมช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กำชับเร่งรัดฟื้นฟูโดยเร็ว ย้ำช่วงภัยพิบัติให้รักษาชีวิตไว้เป็นอันดับแรก

23 ธ.ค. 2021
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่บ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1 บ้านมูโนะ และหมู่ 3 บ้านปาดังยอ จำนวน 1,015 ครัวเรือน รวม 3,552 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำจากเหตุพนังกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลมูโนะแตก จนทำให้น้ำจากแม่น้ำโก-ลกท