วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนายกสภา มรภ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบาย

29 เม.ย. 2022
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้การต้อนรับ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.นเรศ ขันธะรี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสภา อาจารย์ปรีดา กังแฮ รองค

“นิพนธ์” ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ประกาศจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เชื่อการสัมมนาตอบโจทย์คนทำงานลดอุบัติเหตุ มุ่งแก้ปมร่วมกัน พร้อม เชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาฯ

29 เม.ย. 2022
เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการ

นายอำพล ธรรมปาโล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนเมษายน 2565

27 เม.ย. 2022
วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 44 คน โดยมีการติดตาม ดูแลสุขภาพ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ถนนทะเลหลวง ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565

27 เม.ย. 2022
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนทะเลหลวง ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวโดยบริเวณพื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ คือ ถนนทะเลหลวง (ฝั่งขาไปหาดชลาทัศน์) ตั้งแต่ หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาส