วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยทักษิณ “ต้องมีชุมชนเป็นรั้ว” หมุดหมายแรกพบชาวชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

30 พ.ค. 2022
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตของมหาวิทยาลัยที่ยังมีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน นายวิโรจน์ รัตนโกสัย นางบุญญา เอียดเอก  ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม กล่าวว่า วันนี้ได้รวมตัวกับพี่ๆ น้องๆ นำโดยนายสวัสดิ์ จันทร์สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว แ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำ นศ. เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนฝึกพื้นฐานด้านเกษตรและอาหาร ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต

30 พ.ค. 2022
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำนักศึกษาปี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ลงพื้นที่เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดรำแดง สวนปลักหว้า วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ฝึกปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหาร ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการในอนาคต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ พีเอฟพี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในวันแรงงาน

25 พ.ค. 2022
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ พีเอฟพี โดยมีสโลแกน มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรม “แรงงานสามัคคี น้อมสดุดีองค์ราชา นำพาเศรษฐกิจไทย ร่วมใจป้องกันโควิด พีเอฟพีร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม นม ขนม ให้แก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส รวมถึง มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญ

นิพนธ์ ย้ำ กลางเวทีสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นและท้องที่ต้องร่วมมือกันทำตำบลขับขี่ปลอดภัย เมื่อตำบลปลอดภัย ประเทศก็ปลอดภัย

25 พ.ค. 2022
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” พร้อมปาฐกถาเรื่อง “วิถีใหม่ มุ่งสู่ระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรั

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายธันยพงศ์ คงเจริญ ลงพื้นที่ ติดตามและให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ให้ได้รับสิทธิของรัฐ(เบี้ยผู้สูงอายุ) รวมไปถึงการเข้ารับการรักษาตามสิทธิในโรงพยาบาลของรัฐ

25 พ.ค. 2022
25 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายธันยพงศ์ คงเจริญ ไลงพื้นที่บริเวณซอย 1 คลองเตย ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย สท.แสน นิธิโรจน์ เพื่อติดตามและให้การช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิของรัฐ(เบี้ยผู้สูงอายุ) รวมไปถึงการเข้ารับการรักษาตามสิทธิในโรงพยาบาลของรัฐ และการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการประสานให้ความช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ในการสร้

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ). พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

25 พ.ค. 2022
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (เวลา 10.15 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ). พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน พ.ศ. 2565” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯ ในพื้นที่อำเภอเทพา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม

25 พ.ค. 2022
วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่100/9 หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครอบครัวนางแวสะปีเยาะ ดามีแล ซึ่งเป็นครัวเรือนหนึ่งที่มีปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย เพื่อ

กรมปศุสัตว์ จับมือ จังหวัดสงขลา ผลักดัน “ไข่ครอบ” สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI หวังยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน

23 พ.ค. 2022
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลักดัน “ไข่ครอบสงขลา” สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI ของจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่ว

มรภ.สงขลา ผนึกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน-ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ลงนามความร่วมมือศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

23 พ.ค. 2022
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผนึกกำลังสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ มุ่งส่งเสริมด้านวิชาการ งานวิจัย การทำงานในชุมชน การผลิตบัณฑิต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)เพื่อการศึกษาและการพัฒนานวัตก

มรภ.สงขลา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรางวัลความถูกต้อง/เรียบร้อย การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ รางวัลชมเชย

23 พ.ค. 2022
เมื่อวันที่19พฤษภาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559-2560เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ม