วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

3BB รับสมัคร Programmer บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน )

    3BB. รับสมัคร Programmer  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) รายละเอียดดังนี้ ค่ะ

ตำแหน่ง    Programmer จำนวน 1 อัตรา ประจำ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา                                                                                            

 หน้าที่และความรับผิดชอบ   พัฒนาระบบสำหรับใช้งานภายในองค์กร  / Support งานด้าน IT อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        คุณสมบัติผู้สมัคร

                 – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

                 – สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ , ไอที , ซอฟแวร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

                 – มีความรู้ในการพัฒนา Web Application 

                 – มีความรู้ในการพัฒนา Mobile Application

                 – มีความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูล MySQL หรือ SQL Server

        คุณสมบัติที่พิจารณาเป็นพิเศษ

       – มีความรู้ในการพัฒนา Windows Application

***ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้ หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง***    

    **  เงินเดือนตามโครงสร้างองคก์รและตามความสามารถ **

 ส่ง Resume และเอกสารต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.    Line 3BB OHR หาดใหญ่ >> ID : @657suupp

2.   E-Mail : ohr8@jasmine.com

3.   โทร 074-800076