วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

AOT จัดกิจกรรม “ท่าอากาศยานหาดใหญ่สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนภายในจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 (เวลา 18.30 น.) นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) (รญภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทหญ. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนภายในจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2565 นำโดย เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนภายในจังหวัดสงขลา ที่ให้ความร่วมมือกับ ทหญ. ในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทหญ. อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ทหญ.และสื่อมวลชน ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา