วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

AOT มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว (ประเภทพิเศษ) เข้าประเทศไทย