วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นิพนธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯเปิดงานครบรอบ 101 ปีร.ร.วิเชียรชม สงขลา ชม ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน สร้างคุณค่าให้สังคมประเทศชาติมาตลอด

15 พ.ค. 2022
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดบ้านวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลอง 101 ปี บริเวณใต้โดมราชพฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยศิษย์เก่า ผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมในพิธีฯ โดยภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวปร

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันนกกรงหัวจุกอำเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

15 พ.ค. 2022
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมนกกรงหัวจุกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายประจักษ์ ชูแก้ว ประธานชมรมนกกรงหัวจุกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้แข่งขันฯ เข้าร่วมการแข่งขันนกกรงหัวจุกอำเภอห

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

15 พ.ค. 2022
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านคูน้ำรอบ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ล้านตัว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมก

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางตำบลนาทับ

15 พ.ค. 2022
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางตำบลนาทับ ณ บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านคูน้ำรอบ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง และมีนายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ เป็นผู้พิจารณา

นิพนธ์ นำทีม องค์การจัดการน้ำเสีย โยธาฯ อปท เร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลา ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองสงขลาและน้ำเน่าเสีย

12 พ.ค. 2022
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานประธานรัฐสภา นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศบาลมนตรีนครสงขลา นายธนรัต

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการอธิการบดีคนใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ“เปิดพื้นที่ความรู้ร่วมสร้างหมุดหมายใหม่ พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม”

11 พ.ค. 2022
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์จิตรนิรัตน์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และให้ดำรงตำแหน่งรักษาแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป        จากประสบการณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ที่เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,รัก

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ)

11 พ.ค. 2022
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ) โดยมี พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมอบรมโครง

กาละแมกาแฟสูตรโบราณบ้านห้วยบอน ของดีอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ด้วยรสชาติหอมหวาน นุ่มลิ้น ส่งขายผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

10 พ.ค. 2022
เมื่อมีเวลาเว้นว่างจากการกรีดยางพารา กลุ่มสตรีบ้านห้วยบอน หมู่ที่2ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จะรวมตัวกันเพื่อคั่วกาแฟและผลิตกาละแมกาแฟ ซึ่งเป็นกาละแมสูตรโบราณ โดยการ นำเอากากกาแฟมาผสมผสานในเนื้อกะละแมที่ให้กลิ่นหอมละมุน รสชาติอร่อย หวานนุ่มลิ้น ด้วยกระบวนการผลิต ที่พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าในพื้นที่และต่างจังหวัด สร้างรายได้เสริม ให้กับชาวบ้านใ