วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

22 ม.ค. 2021
วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการไตรภาคี และบริษัท จีเดค จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงกำจัดขยะมูลฝอย และการจัดการพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาพ/ข

จังหวัดสงขลากำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว

22 ม.ค. 2021
วันที่ 21 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุมผาดำอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 สถานีตำรวจภูธรสะเดา สถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 กองร้อยทหารราบที่ 5021 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนร่วมกำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอ

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้กระทำความดีต่อสังคม

22 ม.ค. 2021
วันที่ 20 มกราคม 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้กระทำความดีต่อสังคม สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่แก่ นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการเป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ณ ห้องประ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับจังหวัดยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา และอาสาช่างชุมชน ปล่อยคาราวานจิตอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลด จังหวัดยะลา

21 ม.ค. 2021
วันที่ 19 มกราคม 2564 (วันนี้) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี Kick Off ปล่อยคาราวานจิตอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลด จังหวัดยะลา โดยทีมจิตอาสาจาก การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าภาคใต้ โรงไฟฟ้าจะนะ และได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ทีมจิตอาสา ช่างชุมชนในพื้นที่ แบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

21 ม.ค. 2021
วันนี้ (20 ม.ค. 64) ณ โรงเก็บอากาศยาน กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยมี พันตรีประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้เชิญมาเพื่อมอบให้กับ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายจารุวัฒ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)และมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2564

21 ม.ค. 2021
สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องกันในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ทุกพื้นที่น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมสะสม จนท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  นำโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และมูลนิธิ เตียงจิราธิวัฒน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประช

4 สมาคมใน จ.สงขลา แถลงการณ์และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลก้าวล่วงใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

21 ม.ค. 2021
เมื่อวันที่20 มกราคม 2564 ที่หน้าอนุสาวรีย์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สวนประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำโดยนายศุภกิจ ยอดแก้ว อุปนายกสมาคมชาวสงขลา,นายปรีชัย มาละวรรณโณ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ, นายปรีชา สุขเกษม ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ นายประเสริฐ สุขนันต์ อุปนายกสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมกันตั้