นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว ” คิดถึงพ่อ ส่งต่อลมหายใจ” ครั้งที่ 2 ของสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา

10 พ.ย. 2019
วันอาทิตย์ที่ 10 พย.2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว ” คิดถึงพ่อ ส่งต่อลมหายใจ” ครั้งที่ 2 ของสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลนาหม่อม และชมรมหมอจรจัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมีนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงข

นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการขับสะพานเทียบเครื่องบินและการบำรุงรักษา ณ ทหญ.” รุ่นที่ 2

08 พ.ย. 2019
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการขับสะพานเทียบเครื่องบินและการบำรุงรักษา ณ ทหญ.” รุ่นที่ 2 ทั้งนี้มีพนักงาน, ลูกจ้าง ทหญ. และ ทชม. ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7และ 8 พ.ย.62 จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร ทหญ. ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพ

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกันต้อนรับ นายโชติ มุสิกรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

08 พ.ย. 2019
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายฉลอง พัฒโน นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ นายวิรัตน์ ทองรักษา รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายบุญช่วย ทองรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพลภัทร แก้วชูด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกันต้อนรับ นายโชติ มุสิกรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์