นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

19 ม.ค. 2022
วันที่ 19 มกราคม 2565 (เวลา 14.00 น.) นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยกระเป๋าเป้ AOT ของขวัญวันเด็กจำนวน 100 ใบ ให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานห

สุดเจ๋ง ทีม นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เข้ารอบ 5 ทีมต้นแบบประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

19 ม.ค. 2022
มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารอบ 5 ทีมประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมนำแนวคิดต่อยอดสร้างผลงานต้นแบบ พร้อมขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวอรณี สว่างเนตร นายจิรภัทร ลีลาศรีสุนทร และ

นางดารา คงอินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ยังคงลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

17 ม.ค. 2022
บ่ายวันนี้ (17 มกราคม 2565) นางดารา คงอินทร์ และนางอาภรณ์ ฤทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ยังคงลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ในเขตของศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา โดยได้มอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อม

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ เข้าพบและให้ความร่วมมือในด้านการติดตามคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

17 ม.ค. 2022
วันที่ 17 มกราคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นายสมพร เหมืองทอง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ เข้าพบและให้ความร่วมมือในด้านการติ

นางสาวณมลษร ยิ้มขาว ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกศ.ทหญ.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

15 ม.ค. 2022
วันที่ 14 มกราคม 2565 (เวลา 14.00 น.) นางสาวณมลษร ยิ้มขาว ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกศ.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) โดยอำเภอคลองหอยโข่ง/ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ณ โครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting

15 ม.ค. 2022
วันที่ 14 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting และไลฟ์สดผ่านเพจ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวิทยากร รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ประสงค์เกษราธิกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม รองคณบดีบัณฑ