วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

CAT กสท เขตใต้ มอบของที่ระลึกสนับสนุนกิจกรรมการกุศล EP FAMILY RALLY ครั้งที 3

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ.อาคารสำนักงาน บริการลูกค้า กสท เขตใต้…

CAT โดยนายอดิศร ขาวสังข์ และคุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ มอบของที่ระลึกสนับสนุนกิจกรรมการกุศล EP FAMILY RALLY ครั้งที 3 เส้นทาง หาดใหญ่ – ตรัง (หาดปากเมง) โดยนายชัยยุทธ์  อ่อนแก้ว ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโครงการ English Program โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ