วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

CAT จับมือ IBM พัฒนาบริการ CAT Covid Tracker เว็บแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายงานความเสี่ยงโรคโควิด-19 สำหรับโรงแรมและที่พัก ASQ (Alternative State Quarantine)

CAT จับมือ IBM พัฒนาบริการ CAT Covid Tracker เว็บแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายงานความเสี่ยงโรคโควิด-19 สำหรับโรงแรมและที่พัก ASQ (Alternative State Quarantine) เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความพร้อมและมาตรการที่รัดกุมในการรองรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ CAT Covid Tracker ช่วยให้โรงแรม ASQ สามารถเพิ่มมาตรการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการติดตามอาการประจำวันของผู้เข้าพักผ่านระบบได้อย่างสะดวกแทนการให้พนักงานโรงแรมตรวจเช็คถึงห้องพัก ช่วยลดการสัมผัสหรือเข้าใกล้ผู้เข้าพักในระยะที่อาจเกิดความเสี่ยงตลอด 14 วันของการกักตัว เพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงแรมและคนในพื้นที่ ช่วยให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นและสบายใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.cattelecom.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAT Covid Tracker ได้ที่ฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล โทร. 0 2104 3835, 09 1451 6155#CAT#CATTELECOMPCL#ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี#CatalyseAchievementthroughTechnology#COVIDTracker#COVIDTrackerApp#COVID19