วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

CAT เขตใต้จัดงานสัมมนา Digital Platform For Smart Business(C internet & EKKO WiFi on LINE Official Account) เพื่อนำนวัตกรรมระบบWiFiช่วยสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารแบบตรงกลุ่มธุรกิจผ่านระบบLine OA

CAT เขตใต้จัดงานสัมมนา Digital Platform For Smart Business(C internet & EKKO WiFi on LINE Official Account) เพื่อนำนวัตกรรมระบบWiFiช่วยสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารแบบตรงกลุ่มธุรกิจผ่านระบบLine OA

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562ณ ห้องรัศมี ต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหัวข้อ Digital Platform For Smart Business
(C internet & EKKO WiFi on LINE Official Account) เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำนวัตกรรมระบบWiFiและช่วยสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารแบบตรงกลุ่มธุรกิจ และฐานข้อมูลผ่านระบบ Line OA ซึ่ง
สามารถบริหารจัดการผ่าน Digtal Platform ได้ด้วย โดยมี คุณปฤณ จำเริญพานิช ซึ่งเป็น LINE@ Certified Trainer รุ่นแรก ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองจาก LINE Thailand ปี 2016 “รู้ลึก รู้จริง เรื่อง Line
OA” Intensive Course With Line OA ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย


ในการนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดมหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
โดยมีนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาค อีกทั้ง C internet & EKKO WiFi on LINE OfficialAccountและการนำ นวัตกรรม ระบบ WiFiเพื่อช่วยสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารแบบตรงกลุ่มธุรกิจ โดยมีคุณพรชัย เอี่ยมสุขใส วิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด ร่วมบรรยายการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ร้านกาแฟ กลุ่มธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีความต้องการใช้พWiFi,ธุรกิจSME ที่มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ และมีความต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ มีการทำงานผ่านไลน์หรือมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องดูแลผ่านกลุ่มไลน์ /ลูกค้าองค์กรเดิมที่ต้องการใช้ WiFi ที่สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านไลน OA ทำธุรกิจผ่านไลน์ OA เพื่อให้มีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิ ผูู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง DEPA
Intensive Course With Line OA โดย คุณปฤณ จำเริญพาณิช Line@Certified Trainer รุ่นแรก ของประเทศไทย ได้รับการรับรองจาก LINE Thailand ปี 2016