วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

CAT เขตใต้ หาดใหญ่ จัดงาน “สานสัมพันธ์CAT@ สื่อมวลชน จังหวัดสงขลา “

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร นางสาวสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้

นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร นางสาวสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ นายพงศกร ชูแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ นายวัชรินทร์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่

ซึ่งบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(CAT) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อมวลชนทุกแขนง ทีได้เผยแพร่งานและกิจกรรมของCATให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นจึงได้จัดงานขอบคุณสื่อฯเพื่อมิตรภาพดีที่มีต่อกัน ทั้งนี้ได้มีตัวแทนสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ ทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ขึ้นกล่าวขอบคุณและ ร่วมรับประทานอาหาร ด้วยกัน