วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

CAT ได้ร่วมมือกับ SISC Consortium ขยายเครือข่าย DTRS เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศเข้าถึงระดับตำบล

แค่มี Digital Trunked Radio System (DTRS) ไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเมื่อไหร่ก็หมดห่วงเรื่องการสื่อสารไปได้เลย

จะพายุเข้าหรือเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ไหนฝนตกหนัก ฟ้าแลป ฟ้าลง เป็นเหตุให้ไฟดับ หรือน้ำไม่ไหลก็หมดห่วงเรื่องการสื่อสารไปได้เลย เพราะ Digital Trunked Radio System (DTRS) หรือวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารแบบกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือข้ามกลุ่มก็ได้ เพื่อกระจายข่าวสารหรือขอความช่วยเหลือได้ทันทีแค่กดปุ่มครั้งเดียวล่าสุด! CAT ได้ร่วมมือกับ SISC Consortium ขยายเครือข่าย DTRS เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศเข้าถึงระดับตำบลแค่มี Digital Trunked Radio System (DTRS) ไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเมื่อไหร่ก็หมดห่วงเรื่องการสื่อสารไปได้เลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ 👉http://radio.cattelecom.comหรือหากสนใจติดต่อขอใช้บริการที่ CAT Contact Center โทร. 1322 ตลอด 24 ชม. ได้เลย#CAT#CATTELECOMPCL#DigitalTrunkedRadioSystem#DTRS#ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี#CatalyseAchievementthroughTechnology