วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ข่าวสังคม-ข่าวทั่วไป

เรื่องมาใหม่
นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกฯอบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย นายเศกสรร เพชรมณี รองฯอบต.ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงจากโรคร้าย โควิด 19
MOU “ โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอหอมควนลัง (Packaging)