วันเสาร์, 22 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสังคม-ข่าวทั่วไป

เรื่องมาใหม่
เริ่มแล้ววันนี้!!!ฟุตชอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS @ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2 “เพื่อนกันมันส์ No L” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงแชมป์โชนภาคใต้ตอนล่าง
นายปเวษ เศียรอุ่น ผอก.สกศ.ทหญ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดสงขลา
พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการด้านการศึกษา จากการประชุม ครม.สัญจร จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 (สพฐ. และ สช.)
รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้