วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่องมาใหม่
นิพนธ์ เร่งสร้างการรับรู้ ปชช. “เที่ยวสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ไร้โควิด-19”
นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า/ออก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
AOTกำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยอากาศยาน ผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่ในเว็บไซต์ https://arrival.songkhla.care /หรือแสกน QR Code “SONGKHLA CARE” ให้แล้วเสร็จก่อนออกจากช่องทางผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ศึกมหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ” บรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานคนในพื้นที่จะนะพร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 1.45 ล้านบาท ให้กับนักเรียนกว่า 400 คนใน 42 โรงเรียน