วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่องมาใหม่
นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใจ มุทิตา” ประจำปี 2564
วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรมเทคนิคการสอบ CEFR ระดับ B2+ หวังช่วยพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมพร้อมก้าวสู่การขอเลื่อนวิทยฐานะ
นิพนธ์ ติดตามสถานการณ์ การระบายน้ำ บริเวณประตูน้ำคลองร.1 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ย้ำ “สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล พร้อมเร่ง ทุกหน่วยร่วมวางแผน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ป้องกันการสูญเสีย