วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่องมาใหม่
สมัครวันนี้ รับฟรีกล่องแอนดรอยด์ Box TV NETFLIX Youtubeสมัครเลยจ้าโปรเน็ตบ้านความเร็วสูง ราคาประหยัด‼️
จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สร้างความเข้มแข็ง ทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นกำจัดยุง วันที่ 14 กรกฎาคม 2563เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว