วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ลูกทุ่งออนไลน์

เรื่องมาใหม่
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ตรีจักรเกมส์ ปีการศึกษา 2565
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
นิทรรศการมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลชมเชย งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand research expo 2022
นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดตั้งชมรมในสังกัดเทศบาลเมืองคอหงส์