วันศุกร์, 4 ธันวาคม 2563

CAT เขตใต้

เรื่องมาใหม่
นายกสมบูรณ์ ปัญญาธนกร พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่บริเวณ คลอง ร.1 เพื่อดูปริมาณน้ำในคลอง ร.1 และน้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายลงคลอง ร.1
ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ สำหรับผลการติดตามสถานการณ์
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา จับมือสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดทริปนำเที่ยวภาคใต้หวังพื้นฟูการท่องเที่ยวภาคใต้
ประกาศ รายชื่อโรงเรียน ในจังหวัดสงขลา ที่หยุดการเรียนการสอนในวันนี้