วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

YOURสตริง

เรื่องมาใหม่
สายการบินไทยเวียตเจ็ทเสนอโปรโมชั่นพิเศษ “ฟลาย กรีน เซลล์ (Fly green Sale)” เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 495 บาทสำหรับเดินทางบนทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท
มหาวิทยาลัย​ทักษิณ​ พบปะ สื่อมวลชน สวัสดีปีใหม่ พร้อมขอบคุณในการนำเสนอข่าวของมหาลัยที่ผ่านมา
นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมหอนาฬิกา