วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

YOURสตริง

เรื่องมาใหม่
อบจ.สงขลา เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้
วิทยุชุมชนทั่วประเทศโวย ร่อนแถลงการณ์ คัดค้าน กสทช.จัดรับฟังความเห็นรวบรัด ลดเวลา ไม่แจงข้อมูลที่โปร่งใส ใช้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตัดตอนวิทยุทดลองฯ
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มาร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day 5 ส.ภายในสำนักงานเทศบาลฯและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล
โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลังบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (เข็มที่ 2)