วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

Eco-print ผ้าย้อมสีใบไม้ ที่ถ่ายทอดสีสันจากธรรมชาติ สู่ความงามบนผืนผ้า ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Eco-print ผ้าย้อมสีใบไม้ ที่ถ่ายทอดสีสันจากธรรมชาติ สู่ความงามบนผืนผ้า ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา. ชุมชนบ้านบาโหย หมู่ 1 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ด้วยความที่เป็นชุมชนเกษตรกรรม ทําให้ชาวบ้านมีเวลาว่างหลังจากประกอบอาชีพหลัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการรวมกลุ่มกันผลิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว.

นางสาวยาวารี ยือแมง ประธานกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านบาโหย กล่าวว่า หลังว่างเว้นจากการกรีดยางพาราในแต่ละวัน ชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อให้มีรายได้ ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนสงขลา ก็ได้เข้ามาสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการทำผ้ามัดย้อม และ Eco print จากธรรมชาติ โดยการวางใบไม้หรือดอกไม้เพื่อพิมพ์ลาย ต่อด้วยการนำผ้าไปนึ่งในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม จนได้ลวดลายและสีสันไม่ซ้ำกัน. สำหรับกระบวนการพิมพ์ผ้าสีธรรมชาติด้วยใบไม้ ใช้กระบวนการทางธรรมชาติที่ละเอียดอ่อน ใบไม้ที่นำมาใช้สามารถเลือกได้หลายชนิดและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบสัก ใบละหุ่ง ใบมะม่วง ใบเพกา และใบสบู่เลือด แต่ก็มีข้อจำกัดบ้างในเรื่องฤดูกาลในการเก็บใบไม้ อายุของใบไม้ และสภาพอากาศ ทำให้ได้สีมากน้อยแตกต่างกันไป.

นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า Eco-print เป็นกระบวนการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด และนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านความรู้แล้ว ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาสนับสนุนการแปรรูปเป็นชิ้นงานเพื่อส่งจำหน่ายตามช่องทางออนไลน์ แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการนำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ในพื้นที่บาโหย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ ชาวบ้านสามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างต่อเนื่องและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน. ปัจจุบันทางกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านบาโหย ได้ผลิตสินค้าออกมาให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน กระเป๋าถือ และสมุดโน้ต ที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชน นําไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาและชุมชนบ้านบาโหย หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-735-4822

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา